Doreen Virtue: Andělská terapie pro znovunabytí vlastní síly

340

Doreen Virtue: Andělská terapie pro znovunabytí vlastní síly

My všichni zažíváme životní lekce, během nichž se učíme rozpoznávat vlastní hranice a sílu. A součástí našeho životního poslání je i navázání kontaktu s touto silou, jež nám byla dána Bohem. Právě teď v sobě nesete vědomí o tom, jak tuto sílu využívat v Božské službě skrze své vlastní jedinečné poslání…

Audio a video: Blanka Chakoshpour/www.jsemsamasebou.webnode.cz
Překlad: Magda Techetová/www.andelskydenik.blogspot.com

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail:info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail:predplatne@abompkapa.sk