Anna Devátá: Výklad tarotové karty pro měsíc červenec 2024 – Desítka pentaklů

3254
Foto: Pixabay.com

Měsíční karta je vykládána pro kolektivní vědomí všech bytostí.

Tarotová karta Desítka pentaklů nás vybízí k rodinnému klidu. Do popředí se dostává vlna spokojenosti, tradičních hodnot a stability. Potěchu bychom měli nacházet v drobných věcech a v každodenních situacích. Zkusme si tyto momenty více uvědomovat a užívat. Příležitosti k nim červenec přinese sám.

Na tarotové kartě vidíme klenbu rodinného sídla. Tři generace jsou součástí tohoto výjevu. Muž a žena, jejich dítě hrající si se psy, a děd. Každá generace má svůj úkol, každý člověk působí svobodně a nezávisle, ale přeci jen je součástí rodiny. Vše je v dokonalé rovnováze, každý má svou roli a dohromady tvoří dokonalou jednotku. Rodina v tomto kontextu může symbolizovat i duchovní rodinu, tedy lidi nám blízké a nemusí se jednat o spojení krevním poutem. Zároveň může symbolizovat i společnost jako takovou, národ, komunitu lidí smýšlející podobně jako my. V červencovém měsíci můžeme více tíhnout k takové společnosti, můžeme více vyhledávat společnost podobně smýšlejících lidí a obecně budeme hledat místo, kde nám bude dobře a kde zapadneme.

Rovnováha a stabilita je patrná i z deseti pentaklů, které svým rozmístěním kopírují Strom života. V numerologii desítka představuje onu dokonalost a celistvost, kterou se v červenci pokusme najít právě v našich rodinách, ve společnostech blízkých lidí, a hlavně v nás samých.

Tak jako rodina na tarotové kartě si užívá blahobytu svého sídla, i my si můžeme užívat spokojenosti a harmonie. Ve sféře emoční, i ve sféře finanční. Ti, kdo dobře investovali, přijdou k odměně, vytrvalí pracovníci budou odměněni, do rodiny může přijít dědictví, finanční pomoc zvenčí. V úrovni práce značí Desítka pentaklů spolupráci s určitou skupinou lidí, s organizací, zapojení se do velkého byznysu. Pokud si to vnitřně dovolíme, můžeme být vidět a následně odměněni.

Sedmý měsíc tohoto roku přináší i emoční stabilitu. Tato tarotová karta představuje společné hodnoty páru a jejich rodin. Sbližujeme se, komunikujeme a toto sdílení přináší odměny. Potěcha ze šťastného života v komunitě, do které spadáme (rodina, partnerství, organizace, národ…) vede k citovým a duchovním úspěchům.

Pokud zakusíme úspěch a blahobyt, může se ozvat naše odvěká touha po trvalosti. Dlouhodobá jistota je vlastně lidská potřeba. Objeví se strachy s tím spojené a následně lpění. Může se jednat i o emoční blahobyt, nejen finanční. Je třeba si uvědomit, že vše v životě se vyvíjí a nic netrvá věčně. Jediná jistota v životě paradoxně spočívá v tom, že se všechno neustále mění.

Dalším aspektem může být touha chtít víc, opět se může jednat o finance, emoční úspěch či úspěch globálně. Není nic špatného na touze po větším blahobytu. Jen je třeba si dávat pozor na podvědomé motivy takové touhy.

Negativní stránkou Desítky pentaklů může být i radikálně opačné stanovisko výkladu této karty. Tedy nedostatek financí, strachy o ně, nedokonalá komunikace v rodině a mezi generacemi, neshody ohledně peněz a majetku či hrozící dluhy a půjčky. Upozorňuji však, že tento negativní aspekt by mohl nastat u těch z nás, kteří se dlouhodobě učí nakládat s penězi a ke všem záležitostem financí a emoční stability přistupují se strachem. V takovém případě je třeba si strach uvědomit, pojmenovat a následně s ním pracovat.

Dalším negativním prvkem může být již zmiňovaný strach z rozpadání se společnosti a našich hodnot. Strach z budoucnosti, a právě ze ztráty rodin, sounáležitosti a stability. Držme se svých tradic, odpočiňme si a pracujme se strachem, který nás paralyzuje. Zabývejme si jen takovými záležitostmi, které můžeme ovlivnit. Opečovávejme to cenné jedinečné a nacházejme stabilitu hlavně sami v sobě. Protože jen to v nás nám nikdo vzít nemůže.

Červencovému měsíci náleží slezina, která má na starost krev, látkovou výměnu a zažívání. Věnujme svou pozornost tomu, co jíme. Pečujme o sebe a své blízké i přes jídelníček. Právě sdílení, rodinné sešlosti, setkání s blízkými lidmi jsou často o jídle, a tak mu jen věnujme větší pozornost. Naše zdraví pro nás bude tou pravou odměnou. Dále se zamysleme, jaký dopad má naše práce právě na naše zdraví. Desítka pentaklů je spojena s financemi, a právě náš postoj k penězům a jejich dostatek či nedostatek bude do značné míry ovlivňovat právě naše zdraví.

Autor: MgA. Anna Devátá, výklady tarotových karet
Zdroj: https://www.tarot-ad.cz/…sic

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 300 Kč, na 2 roky 600 Kč), pro Slovensko na telefonních číslech +420 249 893 566, 3563, +420 800 188 826, e-mail: objednavky@ipredplatne.sk