Jan Pavlík: Zatajený esoterický rozměr Karla IV.

Na výrazně kladném působení vlády Karla IV. na vývoj zemí koruny české se shodnou historici všech typů. Právě tak ale všichni taktně přecházejí toto s ním spojené klíčové rozhrání českých dějin: do vlády Otce...

Boženka Cibulková: Kristus přišel v plné síle. Viditelně se ale projeví až na konci...

Boženka Cibulková (1914 - 1995) zapisovala od počátku 50. let minulého století vše, co jí bylo sdělováno shora. Do konce jejího života tak vznikl rozsáhlý soubor textů, který její přátelé přepisovali a zpracovávali, aby...

Jiří Vacek: Mystický význam Velikonoc

Pro mnohé lidi jsou Velikonoce pouze svátkem jara, nicméně ony jsou významným obdobím především z hlediska duchovního vývoje. Velikonoce jsou součástí křesťanského církevního roku, který začíná Adventem neboli přípravou na narození Ježíše a který pokračuje...
Resetovat heslo
Prosím zadejte svou e-mailovou adresu. Obdržíte nové heslo e-mailem.